M
opgave1praktiskoevelsefilmomfordomme

Opgave 1 - Praktisk øvelse: Film om fordomme

Gå rundt på skolen eller i byen og optog nogle korte interviews med folk om hvordan de opfatter grønlændere. Klip det sammen til en kort film. Se filmene i klassen og diskuter hvilke fordomme om grønlændere I er stødt på. Overvej hvad jeres film siger om folks tendens til at dele verden op i ’os og dem’.

Diskuter om Håbets Ø har ændret jeres syn på grønlændere.

spacersmall
opgave2stedet

Opgave 2 - Stedet

Hvor kommer du fra? Det er du sikkert blevet spurgt om mange gange. Det ligger dybt forankret i vores kultur at forbinde mennesker med steder. Men for nogen er det ikke så nemt at svare på det spørgsmål. Mange er flyttet flere gange eller kommer fra en familie med rødder et andet sted. Nogle oplever at de af omgivelser ikke opleves som hørende til det sted som de ellers selv føler sig hjemme.

 • Diskuter i klassen om der er nogen af jer der har oplevet at have svært ved at svare på spørgsmålet: Hvor kommer du fra?
 • Prøv at bruge begreberne fra postkolonialismen til at sætte ord på dette.
 • Hvordan fremstilles Grønland som et sted i filmen?
 • Vil I sige at denne film sammenkæder et sted med en bestemt etnicitet? Eller er der eksempler på hybriditet?

 • Skriveøvelse: Skriv en reflekterende artikel hvor du reflekterer over det at komme fra et bestemt sted eller have tilknytning til/være splittet mellem flere steder. Tag udgangspunkt i dine egne erfaringer.
spacersmall
opgave3mensviventerpågodot

Opgave 3 - Mens vi venter på Godot

Mens vi venter på kineserne var arbejdstitlen på Håbets Ø. I denne titel ligger der en klar reference til et absurd skuespil den irske forfatter Samuel Beckett med titlen Mens vi venter på Godot. I stykket venter to vagabonder på personen Godot; de kender ham ikke og de ved heller ikke rigtig hvorfor de venter på ham, og Godot dukker aldrig op.
Se en trailer til en opsætning af Mens vi venter på Godot på Folketeatret i 2013 her. 

 • Hvordan kan man se paralleller mellem handlingen i Håbets Ø og handlingen i Mens vi venter på Godot? Hvem er Godot i Håbets Ø?
 • Hvad er pointen med denne sammenligning?
 • Hvorfor tror du filmens instruktører fravalgte denne titel i sidste ende og brugte Håbets Ø i stedet?
spacersmall
opgave4sprog

Opgave 4 - Sprog

Mange dokumentarfilm fra/om Grønland er på dansk, og tit er de grønlandske kilder også interviewet på dansk. I Håbets Ø taler personerne næsten udelukkende grønlandsk.

 • Hvorfor tror du instruktørerne har truffet det valg? (Ingen af de to instruktører taler grønlandsk)

 • Se klippet. Hvordan ser de unge i klippet på deres muligheder i forhold til at tale hhv. grønlandsk og dansk?
 • Diskuter i klassen eller parvis hvilken rolle sprog spiller som identifikationsmarkør.
spacersmall
opgave5alkoholkonsulenten

Opgave 5 - Alkoholkonsulenten

Den ene af filmens medvirkende, Gideon Lyberth, arbejder som alkoholkonsulent.

 • Hvorfor tror du instruktørerne har valgt netop ham som én af hovedpersonerne?
 • Se de to klip. Hvordan vil du karakterisere forskellen på dem?

 • Prøv at bruge postkolonialismens begreber til at beskrive dialogen mellem kvinden og Gideon, der handler om underdanighed. (det første klip)
 • I hvilken grad beskrives grønlænderne i disse klip som ofre (for kolonialisering).
 • Hvilken større historien (om Grønland) fortælles i disse klip?
spacersmall
opgave6uddannelse

Opgave 6 - Uddannelse

Se klippet.

 • Hvordan var Peter og hans forældres forhold til uddannelse?
 • Hvad siger klippet om forholdet mellem danskere og grønlændere i Grønland?
 • Prøv at bruge begreberne fra postkolonialismen til at beskrive klippet.
spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
skole@sumut.dk