M
opgave1sproget

Opgave 1 - Sproget

Sumé var det første grønlandske rockband der indspillede sange på grønlandsk. Se klippet.

 • Hvorfor tror du det var så vigtigt for forsanger Malik Høegh at skrive teksterne på grønlandsk?
 • Brug begreberne fra postkolonialismen til at beskrive betydningen af at Sumé sang på grønlandsk.
 • Hvordan hænger et lands sprog sammen med identitetsfølelsen?
spacersmall
opgave2coverbilleder

Opgave 2 - Coverbilleder

På coveret af Sumés første plade ser man et træsnit af en grønlænder der har skudt en viking og nu løfter hans afrevne arm i triumf. Billedet stammer fra en bog af H.J. Rink fra 1866 der var en samling af grønlandske sagn og fortællinger. Træsnittet er lavet af Grønlands første billedkunstner Aron fra Kangeq og forestiller Kaissape der netop har skudt vikingen Ungortok.

 • Brug begreberne fra postkolonialismen, fx ’den anden’ og ’mimicry’ til at analysere billedet.
 • Hvilket budskab tror du Aron fra Kangeq har haft med billedet?
 • Hvorfor tror du Sumé vælger at bruge netop dette billede på deres cover?
 • Hvad er der sket med forståelsen af billedet i remedieringen fra 1866 (hvor det blev brugt som en illustration i en bog med sagn og fortællinger) til 1973 (hvor Sumé bruger det som coverbillede)?
 • I filmen bemærker en fan af Sumé: ”Tænk, at de tør at udgive sådan en plade! Det var fascinerende pludselig at se en grønlænder have forfulgt og dræbt en nordbo” Hvordan er hans læsning af coverbilledet ifølge dette citat?
 • Sumés producer Karsten Sommer siger i filmen: ”Der skal jo nok have været nogle enkelte der syntes at det var lidt for revolutionært og ikke har kunnet lide coveret, men jeg tror at alle overgav sig.” Hvordan er hans læsning af coverbilledet ifølge dette citat?

 • Sammenlign Sumés første cover med coverbilledet på deres andet album, Inuit Nunaat (Menneskenes land) som er tegnet af Aka Høegh.
 • Hvordan adskiller dette coverbillede sig fra det første?
 • Undersøg hvem kunstneren er.
 • Hvilket budskab tror du Sumé havde med valget af dette billede?

Sagnet om Kaissape

Læs sagnet her.

Lidt sproghjælp: Kavdlunak betyder dansker, Kaladlit betyder grønlænder. Vikingerne i Grønland kaldte de indfødte for skrællinger

 

Resumé af sagnet om Kaissape

En gruppe nordboere (vikinger) og inuitter rager uklar efter at en kajakmand fra inuitternes boplads har dræbt to nordboere med sit spyd.

Nordboerne hævner sig på inuitterne og dræber alle der bor på bopladsen. Kun to brødre undslipper. Nordboernes høvding Ungortok løber efter brødrene og indhenter den ene og hugger hans arm af. Den anden bror, Kaissape, undslipper som den eneste.

Kaissape planlægger en frygtelig hævn, og i både forklædt som drivis nærmer han sig i det skjulte nordboernes boplads. Han angriber dem og sætter ild til deres hus.

Ungortok flygter som den eneste med sin lille dreng i armene. Da han bliver forfulgt, kaster han drengen i en sø for at inuitterne ikke skal få fat på ham.

Ungortoq er på flugt i flere måneder, men Kaissape er hele tiden i hælene på ham. Til sidst lykkes det Kaissape at skyde en fortryllet pil i Ungortok og hans kone og lille barn. Kaissape hugger armen af Ungortok og siger: Se den arm som du vist ikke glemmer!

spacersmall
opgave3interviewmedforsangermalikhoeegh

Opgave 3 - Interview med forsanger Malik Høegh

Se klippene fra DR’s interview med Sumés forsanger Malik Høegh fra DR’s musikprogram Musikhjørnet i 1976.

 • Brug begreberne fra postkolonialismen til at analysere Malik Høeghs udsagn:
  - Kan du finde eksempler på brug af os og dem i interviewet?
  - Hvordan italesætter han danskere og grønlændere?
  - Diskuter i par eller små grupper om man kan kalde hans udsagn for mimicry. Hvorfor/hvorfor ikke?
spacersmall
opgave4påturné

Opgave 4 - På turné

I klippet beskriver Sumé og den politiske aktivist Aqqaluk Lynge Sumés turné til Grønland i 1974.

 • Hvordan fortolker personerne i klippet forskellen på publikums adfærd i Grønland og i Danmark?
spacersmall
opgave5interviewmedfilmensinstruktoer

Opgave 5 - Interview med filmens instruktør, Inuk Silis Høegh

Se klippet hvor instruktør Inuk Silis Høegh forklarer baggrunden for at han lavede netop denne film.

 • Brug begreberne fra postkolonialismen til at analysere Inuk Silis Høeghs udsagn:
  - Kan du finde eksempler på brug af ’os og dem’ i interviewet?
  - Hvordan italesætter han danskere og grønlændere?
spacersmall
opgave6sangtekst

Opgave 6 - Sangtekst

Læs teksten til Sumés sang Aasarisseruttoraa (Højsommer) fra 1974

 • Analyser sangteksten ved hjælp af begreberne fra postkolonialismen:
  - Hvem henvender sangen sig til?
  - Hvordan benyttes natur-metaforerne i teksten?
  - Kan du identificere et ’os og dem’ i sangen?
  - Hvem er insekterne og edderkopperne i sangen?
  - Hvem er ’min elskede’?
  - Hvem er de arbejdende og udbytteren? Og hvorfor bruges de begreber?
  - Hvem er ’vi’ i sidste vers?
  - Kig særligt på sætningen: ”Vi går over de nøgne klipper
  Vi vender tilbage til husene”. Hvad menes der med den sætning?
spacersmall
opgave7fanafsumé

Opgave 7 - Fan af Sumé

Se klippet hvor Tida Ravn beskriver hvordan hun oplevede at se Sumé spille første gang.

 • Hvorfor var det så overraskende for hende at Sumé sang på grønlandsk?
 • Hvorfor blev hun nervøs?
 • Brug begreberne fra postkolonialismen til at beskrive hendes udsagn.
spacersmall
opgave8synpåhinanden

Opgave 8 - Syn på hinanden

Se klippet hvor danskere i Grønland i 1970’erne beskriver deres syn på grønlændere.

 • Hvordan fremstilles henholdsvis danskere og grønlændere af de forskellige interviewpersoner i dette klip?
 • Brug begreberne fra postkolonialismen til at beskrive deres udsagn.
spacersmall
opgave9stedet

Opgave 9 - Stedet

Hvor kommer du fra? Det er du sikkert blevet spurgt om mange gange. Det ligger dybt forankret i vores kultur at forbinde mennesker med steder. Men for nogen er det ikke så nemt at svare på det spørgsmål. Mange er flyttet flere gange eller kommer fra en familie med rødder et andet sted. Nogle oplever at deres omgivelser ikke mener at de hører hjemme der hvor de bor og selv føler sig hjemme.

 • Diskuter i klassen om der er nogen af jer der har oplevet at have svært ved at svare på spørgsmålet: Hvor kommer du fra?
 • Prøv at bruge begreberne fra postkolonialismen til at sætte ord på dette.
 • Hvordan fremstilles Grønland som et sted i filmen?
 • Vil I sige at denne film sammenkæder et sted med en bestemt etnicitet? Eller er der eksempler på hybriditet?

 • Øvelse: Skriv en reflekterende artikel hvor du reflekterer over det at komme fra et bestemt sted eller have tilknytning til/være splittet mellem flere steder. Tag udgangspunkt i dine egne erfaringer.
spacersmall
opgave10anmeldelser

Opgave 10 - Anmeldelser

Da Sumé – Lyden af en revolution udkom satte den grønlandske avis AG hele 14 sider af til at omtale filmen. Også mange af de store danske dagblade anmeldte filmen – selv om de ikke brugte helt så meget spalteplads.

 • Vælg en af anmeldelserne fra avisen AG og en af de danske anmeldelser (se links nedenfor) og lav en sammenlignende analyse hvor du gør brug af de postkolonialistiske begreber. Svar blandt andet på flg:
  - Hvordan italesættes kolonitiden i de forskellige anmeldelser?
  - Hvordan italesættes danskere og grønlændere?
  - Kan du finde eksempler på ’os og dem’ i anmeldelserne?

Mesterværk – leder fra AG, 10. september 2014
Jeg æælsker Sume, af journalist Jette Andersen, AG, 10. september 2014
Nye højder, af fotojournalist Jørgen Chemnitz, AG, 10. september 2014
Et lands moderne historier fortalt gennem et enkelt rockband, af Per Juul Carlsen, DR.dk, 15. oktober 2014
Grønlands politiske superhelte, af Ralf Christensen, information.dk, 16. oktober 2014

spacersmall
opgave11filmoevelse

Opgave 11 - Øvelse: Film om fordomme

Gå rundt på skolen eller i byen og optog nogle korte interviews med folk om hvordan de opfatter grønlændere.

Klip det sammen til en kort film.

Se filmene i klassen og diskuter hvilke fordomme om grønlændere I er stødt på. Overvej hvad jeres film siger om folks tendens til at dele verden op i ’os og dem’.

spacersmall
opgave12kreativoevelse

Opgave 12 - Kreativ øvelse

Inspireret af Sumés sangtekster – skriv en sangtekst der handler om forholdet mellem Grønland og Danmark i dag. Inddrag evt. sagen hvor USA’s præsident Trump udtrykte ønske om at købe Grønland.

spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
skole@sumut.dk