M
opgave1småogstorefortællinger

Opgave 1 - Små og store fortællinger

I filmen Håbets Ø er der mange små fortællinger som symbolsk kan placeres i en større sammenhæng. Ved første øjekast er de fortællinger om personer, men ved nærmere analyse kan man se at de faktisk også handler om Grønlands fremtid. For eksempel da tre piger i en scene går forbi en fjerde pige der sidder og venter i et busskur. De spørger hende hvad hun laver, og da hun svarer: ”Venter”, går de grinende videre. Scenen referer symbolsk til det som hele filmen handler om: Nemlig at vente. Filmen rejser spørgsmål som: Hvordan udvikler man sig som menneske, lokalsamfund og nation? Skal udviklingen komme ude fra, eller skal man selv tage hånd om den? Filmens undertitel på filmplakaten lyder for eksempel: ”Hvor længe skal man vente på sin egen fremtid?” Og det er disse spørgsmål som den korte scene i busskuret refererer til.

Se klippet.

 • Hvad er den symbolske betydning af saunascenen? Brug begreberne fra temaet ’Erindringer’ til at sætte ord på denne sekvens fra filmen.
 • Hvorfor tror du filminstruktørerne har valgt at vise denne sekvens?
 • Hvordan fortolkes Grønlands fremtid i denne sekvens?
 • Hvilken fortolkning af fortiden ligger til grund for denne forventning til fremtiden?

Se klippet.

 • Hvad er den symbolske betydning af dåbsscenen? Brug begreberne fra temaet ’Erindringer’ til at sætte ord på denne sekvens fra filmen.
 • Hvorfor tror du filminstruktørerne har valgt at vise denne sekvens?
 • Hvordan fortolkes Grønlands fremtid i denne sekvens?
 • Hvilken fortolkning af fortiden ligger til grund for denne forventning til fremtiden?
spacersmall
opgave2interviewmedfilmensinstruktoerer

Opgave 2- Interview med filmens instruktører Sturla Pilskog og Sidse T. Larsen

Se klippet.

 • Brug begreberne fra temaet ’Erindringer’ til at sætte ord på instruktørernes intention med filmen.
 • Hvordan beskriver de forskellen på deres forestillinger og den virkelighed de mødte i Maniitsoq?
 • Hvorfor har det været så vigtigt for dem at lade almindelige mennesker fortælle historien?
 • Diskuter følgende spørgsmål: Kan man sige at filmen Håbets Ø samlet set formulerer et immaterielt erindringssted? Begrund dit svar.
spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
skole@sumut.dk