M
opgave1sangtekst

Opgave 1 - Sangtekst

Læs teksten til Sumés sang Pivfît Nutât (Nye Tider).

 • Er sangen udtryk for nationalisme? Argumenter for hvordan/hvordan ikke.
 • Hvordan kommer forestillingen om os og dem til udtryk i sangteksten?
 • Hvem er ’jeg’, ’de’, ’du’ og ’vi’ i sangen? Hvordan er de hver især forestillede?
 • Hvordan fortolkes Grønlands fortid i sangen? Hvilken nutidsforståelse lægger den op til? Hvilken fremtidsforventning lægger den op til?
 • Sammenlign tekstuddraget ”Grønland, ”menneskenes land”/Du kan ikke altid/Have dine børn på skødet” med dette billede af W. Glud som er et portræt af den danske statsminister Th. Stauning.


Alfaderen (1937), malet af W. Glud (1872-1946)

 • Analyser billedet efter denne model. Hvordan opfattes grønlænderen i billedet? Diskuter om du tror Sumé bevidst refererer til dette billede.
spacersmall
opgave2interviewmedforsangermalikhoeegh

Opgave 2 - Interview med forsanger Malik Høegh, 1976

Se klippene fra DR’s interview med Sumés forsanger Malik Høegh fra DR’s musikprogram Musikhjørnet i 1976.

 • Hvordan er Malik Høeghs udtalelser udtryk for nationalisme?
 • Hvordan bruger han Grønlands historie til at skabe forestillingen om et fælles folk?
 • Kan du finde eksempler på brug af 'os og dem' i interviewet?
 • Hvordan italesætter han danskere og grønlændere?
 • Hvilken politisk ideologi ligger til grund for denne forståelse?
spacersmall
opgave3synpåhinanden

Opgave 3 - Syn på hinanden

 • Hvordan fremstilles henholdsvis danskere og grønlændere af de forskellige interviewpersoner i dette klip?
 • Hvilke grundfortællinger om danskere og grønlændere refererer fremstillingerne til?
 • Hvordan kan de siges at afspejle den tid de er fra (1970’erne)? Ville svaret på spørgsmålet lyde anderledes i dag? Hvordan tror du det ville lyde?
spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
skole@sumut.dk