M
opgave1næranalyse

Opgave 1 - Næranalyse

Næranalysen er den overordnede analyse hvor man ser på filmen i sin helhed. De overordnede spørgsmål er hvorfor virkemidlerne anvendes som de gør og hvilke fortolkningsmuligheder det giver.

Se hele filmen på klassen.

 • Inddel klassen i grupper der hver får ansvaret for en del af filmen. Hver gruppe skal lave en oversigt over sekvenserne og scenerne i filmen. Til sidst sættes gruppernes svar sammen i et fælles dokument for hele filmen. Brug dette svarark.

Diskuter fælles i klassen:

 • Hvilke scener er nøglescener? Hvorfor?
 • Hvad er filmens væsentligste temaer? Og hovedtema?
 • Brug filmens plot og temaer til at give et bud på dens præmis.
 • Overvej hvilken model der kan bruges til at analysere filmens dramaturgi.
 • Jeres lærer tegner denne model op på tavlen. Gennemgå i fællesskab modellens faser punkt for punkt i forhold til handlingen i filmen. Find ud af hvilke dele af handlingen der passer til hvilken fase i modellen.
 • Har I lavet en shot-to-shot analyse på en scene fra filmen – så diskuter hvordan brugen af virkemidler i denne scene påvirker seerens opfattelse af hændelserne i fortællingen.
spacersmall
opgave2nationalfremstilling

Opgave 2 - National fremstilling

Løs denne opgave individuelt.

Se de to filmcitater.

 • Karakteriser miljøerne som vises i disse citater.
 • Hvilke nationalmarkører viser at miljøet er grønlandsk?
 • Beskriv forskellen på de to citater. Hvad tror du forskellen skal signalere?
 • Hvis du har set hele filmen: Hvilket billede synes du filmen i sin helhed tegner af Grønland?
 • Find en makker og sammenlign jeres svar. Diskuter jeres svar.
spacersmall
opgave3praktiskoevelse

Opgave 3 - Praktisk øvelse

Gå sammen i makkerpar og lav jeres egen film på max 1 minut som karakteriserer det land I lever i. Film det med en mobiltelefon i et onetake.

Overvej nøje hvilke nationalmarkører I vil vælge ud for at vise et portræt af jeres land som I ser det.

Se filmene på klassen, og overvej hvilke nationalmarkører der er i jeres individuelle film.

spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
skole@sumut.dk