M
lærervejledningdansk

lærervejledning

Introduktion til Levende Grønland - dansk

Identitetsdannelse står centralt i alle tre dokumentarfilm som danner grundlaget for dette undervisningsmateriale. Det er afsættet for undervisningsmaterialet Levende Grønland under danskfaget.

Sumé – Lyden af en revolution (2014) er en dokumentarfilm der beskriver tiden op til etableringen af Hjemmestyret i 1970’erne hvor det grønlandske rockband Sumé som de første indspillede sange på grønlandsk. Filmen portrætterer en ung generation af grønlændere, deres ønsker for fremtiden og kamp for forandring.

Lykkelænder (2018) er en poetisk dokumentarfilm der i en række tableauer udfordrer fordomme om grønlændere og viser eksempler på hvordan grønlændere er fremstillet gennem film. Filmens ærinde er at sprænge de fastlåste billeder og overlade det til seeren at reflektere over hvem ’grønlænderen’ så er.

Håbets Ø (2019) går tæt på tre personer i et lille lokalsamfund, Maniitsoq, i Grønland hvor tilværelsen næsten er gået i stå mens man venter på en udvikling der skal komme udefra. Man møder blandt andre den unge Kirsten der ligner mange andre unge og drømmer om at komme på Roskilde Festival, men hvis vilkår alligevel er fundamentalt anderledes end fx danske unges.

Materialet lægger op til undervisning på tværs af danskfagets perspektiver: det litterære, det sproglige og det mediemæssige. Der er udarbejdet opgaver der træner elevernes udtryksfærdigheder og de færdigheder der kræves ved eksamen, både i den analyserende, den reflekterende og den debatterende artikel. Ligeledes er der i opgaverne mulighed for at arbejde med medieproduktion og remediering.

Ved hjælp af medieanalysens værktøjer kan hver af de tre dokumentarfilm analyseres og fortolkes som værker. Der arbejdes blandt andet med filmenes autenticitetsmarkører; hvilke virkemidler får dem til at virke troværdige? Materialet sigter således på at træne en kritisk sans i tilgangen til dokumentargenren.

Med den postkoloniale teoris begreber såsom hybriditet og mimicry reflekteres over fortællingerne om ’den anden’ og kulturmødet mellem Danmark og Grønland. Centralt for materialet er at give en oplevelse af Grønland som noget levende – ikke statisk og fortegnet – og hermed søge mod en bredere kulturforståelse. Ved at anlægge et nuanceret og komplekst perspektiv kan man undgå forenklinger, både i behandlingen af filmen som værker og i deres temaer.

Under emnet ’ungdomskultur’ lægges der op til refleksion over hvordan filmenes hovedpersoner oplever verden omkring dem og hvordan deres virkelighed er anderledes end den eleverne selv kender. I mødet med unge grønlændere i filmene skabes der såvel genkendelse som forståelse – på tværs af tid og/eller kultur.

Der er masser at spændende perspektiver at tage fat på i relationen mellem Danmark og Grønland. Levende Grønlands materiale til danskfaget lægger op til perspektivering af verden og den måde identiteter konstrueres – hos andre, men ikke mindst hos os selv.

Fagligt indhold

  • Værklæsning (dokumentarfilm)
  • Medieanalyse- og fortolkning, basale filmiske virkemidler
  • Dokumentargenren, autenticitetsmarkører
  • Forståelse for filmens funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge
  • Kendskab til værker fra Grønland/Rigsfællesskabet
  • Forståelse for samspil mellem tekst, kultur og samfund (postkolonialisme)
  • Træne udtryksfærdigheder
  • Medieproduktion
  • Remediering
  • Eksamensgenrerne

Her kan du downloade lærervejledningen til danskfaget

spacermedium

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
hge@sumut.dk