M
lærervejledninghistorie

lærervejledning 

Introduktion til Levende Grønland - historie

Danmark og Grønland udgør sammen med Færøerne et Rigsfællesskab. Forholdet mellem Danmark og Grønland har været og er under stadig forandring – fra Grønlands status som koloni til Hjemmestyrets indførelse i 1979 og Selvstyrets i 2009. Relationen mellem Danmark og Grønland udgør fundamentet for alle tre film i dette undervisningsmateriale.

Sumé – Lyden af en revolution (2014) beskriver tiden op til etableringen af Hjemmestyret hvor det grønlandske rockband Sumé som de første indspillede sange på grønlandsk. Deres politiske sange var med til at antænde en gnist hos grønlænderne der i stigende grad krævede medbestemmelse og frihed.

Lykkelænder (2018) udfordrer de fordomme og myter som forholdet mellem Danmark og Grønland er præget af. Fra forestillingen om grønlændere som alkoholiserede stakler til billedet af den ædle vilde der iført sin nationaldragt, stolt kommer roende i sin kajak.

Håbets Ø (2019) udforsker med afsæt i byen Maniitsoq grønlændernes håb for fremtiden – både de enkelte grønlænderes personlige drømme for et bedre liv, men også nationens stræben efter selvstændighed.

Dette materiale lægger op til refleksion over at historie både skabes og formidles, og at de tre film således både formidler og skaber historie. Vores historieforståelse og vores forventninger til fremtiden er præget af den måde vi opfatter nutiden på. Ved hjælp af historiefagets værktøjskasse undersøges hvilken form for historiebrug de tre film gør brug af. Filmene underlægges kildekritisk gennemgang, og der tages stilling til hvordan film kan bruges som historiske kilder.

Hver især rejser filmene interessante spørgsmål inden for historiefaget. Individuelle og kollektive erindringer bliver på lærredet til historieformidling. Forestillingen om at grønlænderne deler samme historie og kultur, er det som skaber grundlaget for en grønlandsk national identitet.

De tre film kredser om temaer som kultur, identitet og selvbestemmelse, men instruktørerne har hver især haft noget forskelligt på hjerte. Gennem interviews med instruktørerne belyses den historiebrug som de hver især gør brug af.

Levende Grønland sigter på at vise de dynamikker som er med til at konstruere det Rigsfællesskab vi er en del af. En konstruktion som konstant er under konstant forhandling og forandring, ikke mindst drevet af forskellige fortolkninger af Danmarks og Grønlands fælles fortid.

Fagligt indhold

  • Centrale udviklingslinjer i Danmarks, Grønlands og Rigsfællesskabets historie - samfundets forandringer
  • Samspillet mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden – kultur og kulturmøde – nationsdannelse i Grønland
  • Mennesket som historieskabt og historieskabende
  • Historiske problemstillinger i relation til egen tid
  • Forskel på fiktion og fakta – dokumentarfilm som historisk kilde
  • Historiefaglige teorier og metoder

Her kan du downloade lærervejledningen til historiefaget

spacermedium

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
hge@sumut.dk