M
linksoglitteratur

Links og litteratur

Kilder til Levende Grønland - historie

Erindringer

Ahle, Allan og Christian Vollmond: Historiedidaktik, Columbus, 2017
Færk Winnie: Undskyld? Kampen om Danmark og Grønlands fælles fortid, Columbus, 2016
Iversen, Kristian og Ulla Nedergaard Pedersen: Danmarks historie – mellem erindring og glemsel, Columbus, 2014
Nora, Pierre: Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire, Representations, nr. 26, 1989

National identitet

Anderson, Benedict: Imagined Communities, Verso, 1983
Finderup, Anne Mette, Berit Andersen, Gitte Raarup, Maria Dohlmann, Martin Colerick: Danske kolonihistorier – Fra sukkerrør til skippermix, Dansklærerforeningens Forlag, 2019
Iversen, Kristian: Nationer og nationalisme – perspektiver på national identitet, Columbus, 2017

Historiebrug

Ahle, Allan og Christian Vollmond: Historiedidaktik, Columbus, 2017
Færk Winnie: Undskyld? Kampen om Danmark og Grønlands fælles fortid, Columbus, 2016
Færk, Winnie og Jan Horn Jensen: Historie i brug – fra historieskabt til historieskabende, Frydenlund, 2017
Jensen, Bernard Eric og Nils Arne Sørensen, Paul Ulff-Møller og Tønnes Bekker-Nielsen: Gads Historieleksikon, Gad, 2016
Poulsen, Jens Aage: Historiebrug, i: Falihos nr. 3, 2014

Metode: Film og historie

Falbe-Hansen, Rasmus: Historie i levende billeder, Columbus, 2013
Færk Winnie: Undskyld? Kampen om Danmark og Grønlands fælles fortid, Columbus, 2016
Hassing, Anders og Christian Vollmund: Fra fortid til historie – historiefagets identitet og metoder, Columbus, 2017

Forslag til yderligere læsning

Bøger om Grønlands historie

Augustesen, Rasmus og Krister Hansen: Grønland – Historie, samfund, religion, Systime, 2016
Beukel, Erik, Frede P. Jensen og Jens Elo Rytter: Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54 – En historisk udredning, Dansk Institut for Internationale Studier, 2007
Brun, Eske: Mit Grønlandsliv, Gyldendal, 1985
Bryld, Tine: I den bedste mening, Gyldendal, 2010
Færk Winnie: Undskyld? Kampen om Danmark og Grønlands fælles fortid, Columbus, 2016
Finderup, Anne Mette, Berit Andersen, Gitte Raarup, Maria Dohlmann, Martin Colerick: Danske kolonihistorier – Fra sukkerrør til skippermix - antologi, dansklærerforeningens forlag, 2019
Heinrich, Jens: Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse, Arktisk Forskningsjournal, 2012
Heinrich, Jens: Grønlands politiske udvikling, Ilinniusiorfik, 2016
Hertling, Knud: Grønlandske paradokser : Træk af Grønlands politiske udvikling fra 2. verdenskrig til i dag, Fremads Fokusbøger, 1977
Høriris, Ole og Ole Marquardt 8red.): Fra vild til verdensborger: Grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens globalitet, Aarhus Universitetsforlag, 2011
Jensen, Einar Lund: Kulturmøder ved Kap Farvel : De østgrønlandske indvandrere og den tyske Brødremission i det 19. århundrede, Museum Tusculanum, 2012
Lynge, Augo: Trehundrede år efter, Atuakkiorfik, 1989
Lynge, Finn: Et langt liv på tværs – Eqqaamasat, bd. 1: 1933-1979, Forlaget Atuagkat, 2010
Lynge, Finn: Et langt liv på tværs –Eqqaamasat, bd. 2: 1980-2010, Forlaget Atuagkat, 2013
Mortensen, Bent og Jens Heinrich: Naalagaaffeqatigiinnerup oqaluttuassartaa - Rigsfællesskabets historie, Ilinniusiorfik, 2017
Olsen, Tupaarnaq Rosing: I skyggen af kajakkerne – Grønlands politiske historie 1939-79, Forlaget Atuagkat, 2005
Rud, Søren: Colonialism in Greenland: Tradition, governance and legacy (Engelsk), Springer International Publishing, 2017
Stauning, Thorvald: Min Grønlandsfærd, Jespersen og Pios Forlag, 1930
Thorleifsen, Daniel: Politikeren Augo: Augo Lynges idé om ligestilling mellem danske og grønlændere ca. 1930-1950, speciale, Historisk Institut, Aarhus Universitet, 1991
Grønland – den arktiske koloni i Gads kolonihistorie, Gad, 2017
Kim Leines historiske romaner om Grønlands missionshistorie: Profeterne i Evighedsfjorden og Rød mand/sort mand.


Onlinematerialer

Dagensgrønland.dk
Grønlands historie på danmarkshistorien.dk
Grønlands afkolonisering på danmarkshistorien.dk
Spot på: Grønlands Hjemmestyre på gyldendal.dk
Filmcentralens undervisningsmateriale om Sumé på filmcentralen.dk
Grønlandsregistranten hos Arktisk Institut (online database over grønlandsrelaterede arkivalier og etnografika)

Blogs

Martine Lind Krebs’ blog makko.dk
Aviaja Lyberth Hauptmanns blog på ing.dk

 

 

spacermedium

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
hge@sumut.dk