M
tidslinjegroenlandshistorie

Tidslinje

 

2.500 f.v.t.

De første mennesker kommer fra Canada til Grønland. De følgende årtusinder er der flere indvandringsbølger til Grønland. Kulturerne navngives efter det sted man første gang finder deres efterladenskaber: Independence I og II, Saqqaq, Dorset I og II. Men ingen af dem overlever i Grønland.

 

982 - Erik den røde

Den landsforviste Erik den Røde fra Island kommer til Grønland og bosætter sig i Sydgrønland.

 

1300 - Thule-kulturen

Den sidste bølge af indvandringer fra Canada til Grønland finder sted i 1300-tallet. De får deres navn, Thule-kulturen, fra det sted i Grønland hvor man finder de første arkæologiske levn fra dem. Thule-kulturen er forfædre til grønlænderne i dag.

 

1408 - Nordbo-bryllup i Hvalsey

Det sidste skriftligere vidnesbyrd om nordboerne (vikingerne) i Grønland er beretningen om en bryllup i Hvalsey i 1408 mellem Sigríður Björnsdóttir og Þorsteinn Ólafsson. Omkring dette tidspunkt forsvinder nordboerne i Grønland, sandsynligvis fordi klimaet er blevet koldere, og det er blevet sværere at overleve i Grønland.

 

1721 - Hans Egede

Den dansk/norske præst Hans Egede kommer til Grønland for at gen-kristne nordboerne (vikingerne) som man ikke havde hørt fra i flere århundreder, og for at skabe handel med Grønland.

 

1857 - Forstanderskaberne

Da Grundloven vedtages i 1849, får grønlænderne ikke valgret til Rigsdagen. Men der etableres en lokal, grønlandsk myndighed, Forstanderskaberne, som er folkevalgte.

 

1908 - Landsrådene og kommunerådene

Med Loven om Styrelsen af Kolonierne i Grønland i 1908 oprettes to folkevalgte landsråd i Grønland og 63 kommuneråd. Medlemmerne af landsrådene vælges blandt medlemmerne af kommunerådene. Landsrådene kan stille forslag til de danske myndigheder, men har ikke kompetence til selv at beslutte noget.

 

1933 - Haag

Den Internationale Domstol i Haag giver Danmark myndighed over Nordøstgrønland i en sag som er rejst af Norge der gjorde krav på Østgrønland.

 

1940 - Besættelsen

Under besættelsen bliver kontakten mellem Danmark og Grønland afbrudt, og landsfogederne Eske Brun (1904-1987) og Aksel Svane (1898-1991) overtager regeringsmagten med henblik på at bevare Grønland som dansk. De indgår en aftale med USA om beskyttelse og forsyning af Grønland.

 

1945 - FN-pagten

Danmark underskriver FN-pagten og forpligter sig til at arbejde for en forbedring af forholdene i kolonierne. Året efter anmelder Danmark Grønland som værende en koloni til FN.

 

1950 - Grønlandskommissionen af 1950

Grønlandskommissionen kommer med en række forslag der skal sørge for social, politisk og erhvervsøkonomisk udvikling i Grønland. Forslagene der er kendt som G50, vedtages, og Grønlands modernisering starter for alvor. Målet er at bringe det grønlandske samfund på niveau med det danske. Fiskeriet skal gøres til hovederhvervet i stedet for fangst, og befolkningen skal samles i byer omkring de nybyggede fiskerianlæg.

 

1953 - Amtsstatus

Ved en grundlovsændring ændres Grønlands status fra at være en koloni til et amt i Det Danske Rige. Forinden er forslaget fremlagt for Landsrådene der godkender det. Året efter godkender FN Grønlands afkolonisering.

 

1959 - Hans Hedtoft-forliset

M/S Hans Hedtoft forliser på sin jomfrusejlads, og alle 95 ombordværende omkommer. Passagersejlads til Grønland standses efter dette forlis.

 

1960 - Grønlandsudvalget af 1960

Den danske regering nedsætter Grønlandsudvalget af 1960. Udvalgets betænkning fra 1964, kendt som G60, danner grundlaget for den fortsatte modernisering af Grønland – især med fokus på at centralisere den grønlandske befolkning i byer med åbent vand.

 

1964 - Fødestedskriteriet

Fødestedskriteriet indføres. Det betyder at folk født i Grønland får mindre i løn end folk født i Danmark. Kriteriet afløser Hjemstavnskriteriet fra 1958.

 

1972 - Qullissat

Kulminebyen Qullissat der er en af Grønlands største byer, lukkes fordi den statsdrevne mine ikke mere anses som rentabel. Beslutningen træffes af Folketinget og Landsrådet i fællesskab. Ved fraflytningen bor der mere end 1000 mennesker i Qullissat. Al forsyning til byen bliver lukket ned, og befolkningen bliver tilbudt boliger i andre byer. Qullissat er kendt som en by med en aktiv arbejderbevægelse som kæmpede for bedre forhold for minens arbejdere, og et livligt kulturliv, blandt andet er musikgenren Vaigat-musik opstået her.

 

1972 - EF

Grønland bliver sammen med Danmark medlem af EF selv om et flertal i Grønland er imod.

 

1973 - Sume

Sumés første album Sumut udkommer på pladeselskabet Demos. De følgende to albums Inuit Nunaat og Sume udkommer i 1974 og 1977.

 

1975 -  Hjemmestyrekommisionen

Den dansk-grønlandsk hjemmestyrekommission nedsættes, efter at hjemmestyre først er blevet drøftet i et rent grønlandsk udvalg 1971-75.

 

1976 - Aasivik

I Narsaq i 1976 opstod en ny tradition, Aasivik, som var en slags sommermøder hvor grønlandske unge mødtes og diskuterede politik og grønlandsk identitet. Aasivik 1977 mundede ud i en fælles udtalelse fra deltagerne der krævede anerkendelse af det grønlandske folk. Aasivik-traditionen fortsatte op gennem 1970’erne, 80’erne og 90’erne, og mange bands, heriblandt Sumé, spillede på Aasivik. Én af stifterne af Aasivik var Aqqaluk Lynge der senere blev første formand for partiet Inuit Ataqatigiit, IA.

 

1977 - Siumut og IA

Partiet Siumut grundlægges. Partiets tre stiftere, Moses Olsen (1938-1908), Jonathan Motzfeldt (1938-2010) og Lars-Emil Johansen (f. 1946) går forrest i bestræbelserne på at opnå hjemmestyre. Samme år etableres partiet Inuit Ataqatigiit (IA) som en udbrydergruppe fra Siumut.

 

1978 - Atassut

Partiet Atassut etableres. I modsætning til Siumut og IA ønsker de at bevare Grønland som en del af Danmark.

 

1979 - Hjemmestyret

Ved en folkeafstemning om hjemmestyre stemmer 75% af de grønlandske vælgere ja. Hjemmestyret indføres 1. maj.

 

1985 - Grønland forlader EF

Tre år tidligere er der blevet afholdt folkeafstemning i Grønland om medlemsskabet af EU (der dengang hed EF). Her stemmer 52% af befolkningen for en udmeldelse. I stedet får Grønland en såkaldt OLT-ordning (Oversøiske Lande og Territorier) med EU. Ordningen giver Grønland et stort beløb i EU-støtte hvert år mod at EU får begrænset adgang til fiskeri.

 

1985 - Eget flag

Grønland får sit eget flag, Erfalasorput, tegnet af kunstneren Thue Christiansen. Flagets rød-hvide farver symboliserer tilknytningen til Danmark, men flaget bryder med den nordiske tradition for korsbannere.

 

1989 - Fødestedskriteriet ophæves

Fødestedskriteriet som siden 1964 har sikret folk født i Danmark højere løn end folk født i Grønland, afskaffes.


1999 - Selvstyrekommissionen

En dansk-grønlandsk kommission nedsættes. Den skal udarbejde et udkast til rammerne for et kommende grønlandsk selvstyre.

 

2009 - Selvstyret

På Grønlands nationaldag 21. juni indføres Selvstyret efter at 75% ved folkeafstemningen året forinden har sagt ja til selvstyre.


2010 - Råstofområdet

Som det første ansvarsområde efter indførslen af selvstyre, hjemtager Grønland ansvaret for råstofområdet.

 

2016 - Kurs mod selvstændighed

Grønland opretter for første gang ’selvstændighed’ som et ansvarsområde under landsstyret, Naalakkersuisut. Landstinget, Inatsisartut, vedtager at en grønlandsk forfatningskommission skal komme med et udkast til Grønlands første forfatning.

Sådan er tidslinjen lavet

Punkterne på denne tidslinje er udvalgt efter de historiske referencer i filmene Sumé – Lyden af en revolution, Lykkelænder og Håbets Ø. Den er således ikke en komplet oversigt over Grønlands historie.

Læs mere om Grønlands historie på danmarkshistorien.dk

Kortet over Grønland er tegnet af Hans Egede efter hans ekspeditioner langs vestkysten i 1723 og 1724.

Ruinen af Hvalsey Kirke ligger ved en forladt nordbo-boplads tæt ved Qaqortoq. Den sidste kendte kirkehandling her var et bryllup 16. september 1408. Foto: Martine Lind Krebs

Der var relativt få kamphandlinger i Grønland under krigen. Tyskerne etablerede flere hemmelige vejrstationer i Østgrønland hvilket amerikanske og danske soldater forsøgte at forhindre. Her har amerikanske soldater angrebet den tyske vejrstation Edelweiss II og taget tyskerne til fange. Foto: US Army

Under moderniseringsprocesserne G50 og G60 blev den grønlandske befolkning centreret i større byer, og mange af de små bosteder blev forladt. Grønlands største boligblok Blok P stod færdig i 1966 og var så stor at der boede 1% af Grønlands befolkning. Bygningen blev revet ned i 2012. Foto: DR

Skibet Hans Hedtoft skulle sejle mellem Danmark og Grønland, men sank og forsvandt på sin jomfrurejse i 1959. Foto: Museet for Søfart

Afsked med Qullissat. Foto fra filmen Da myndighederne sagde stop, DFI

I dag står Qullissat tilbage som en spøgelsesby. Foto: Foto fra filmen Sumé - Lyden af en revolution

I 1980 udkom pladen Støt Aasivik hvorpå man fandt nummeret Undertrykte i Alle Lande, Forén Jer!. Pladen blev produceret af Ulo Music som også producerede Sumés plader.

Landstingets åbning - forrest går landshøvdingen for Grønland. Foto: Hans A. Hansen

Dronning Margrethe på besøg i Grønland. Foto: Hans A. Hansen

Grønlands flag, Erfalasorput.

Den 21. juni 2009 fik Grønland selvstyre. Her overrækker Dronning Margrethe formelt selvstyreloven til Landstingets formand Josef Motzfeldt. Foto: Naalakkersuisut

Gennem årene har der været flere miner i Grønland, men endnu har minedriften ikke taget for alvor fart. Foto: Knud Hertling

spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
hge@sumut.dk