M
opgave1genrebestemmelse

Opgave 1 - Genrebestemmelse

 • Hvilken type dokumentarfilm er Lykkelænder? Hvis flere – hvilken dominerer?
 • Hvilke typiske virkemidler for den genre genkender du i filmen? Giv nogle konkrete eksempler – og forklar virkemidlernes effekt.
 • Hvilke virkemidler bruges ikke? Diskuter hvorfor de er fravalgt?
 • Nævn andre dokumentarfilm af samme genre som du har set.
spacersmall
opgave2autenticitet

Opgave 2 - Autenticitet

Gense filmens anslag.

 • Hvilke virkemidler bliver der brugt her til at signalere autenticitet?
 • Hvilke virkemidler fra fiktionen bruger filmen?
 • Hvordan vil du beskrive fakta-kontrakten mellem afsender og modtager i denne film?
 • Diskuter hvorfor filmen har fået titlen Lykkelænder?

 

spacersmall
opgave3dramaturgi

Opgave 3 - Dramaturgi

 • Se på berettermodellen og bølgemodellen. Kan modellerne hjælpe til at forstå filmen?
 • Udfyld den model som du bedst synes passer på filmen, med nøglescener fra filmen. Sammenlign med hinandens svar og diskuter.
 • Kan man beskrive udviklingen i filmen på en anden måde?
spacersmall
opgave4virkemidler

Opgave 4 - Virkemidler

 • Undersøg kamerabrugen i denne sekvens.
 • Hvad signalerer denne brug af kamera?
 • Undersøg klipningen mellem scenerne i denne sekvens?
 • Hvordan vil du beskrive forskellen på de to klipninger?
 • Hvad signalerer den måde der klippes til statuen?

 • Hvordan er billedbeskæringen i dette frame?
 • Hvordan er perspektivet?
 • Hvordan er lyssætningen?
 • Hvad kan man ellers se i baggrunden af framen?
 • Hvorfor tror du der er foretaget disse valg af virkemidler?

Vi ser flere gange i filmen en udstoppet gris. Vi får som tilskuere ikke nærmere forklaret hvad meningen er med den.

 • Hvilken betydning og effekt har grisen som symbol?
 • Find andre eksempler på symboler i Lykkelænder? Lav screenshots af dem og diskuter deres betydning.
 • Kan man tale om et symbolplan i filmen? Hvis ja, hvilken indre virkelighed udtrykkes gennem symbolerne i filmen?

Se klippet.

 • Hvordan vil du beskrive sammenhængen mellem valg af billeder og musik i dette klip?
 • Hvilke baggrundsbilleder er der valgt til sangen?
 • Hvorfor tror du fx instruktøren har valgt at vise et flådeskib sejle forbi Nuuk?
 • Hvilken betydning får billederne når man ser dem samtidig med at man hører sangen og læser sangteksten?
spacersmall
opgave5sammenfatning

Opgave 5 - Sammenfatning

 • Formuler filmens budskab.
 • Hvordan passer dens titel til dette budskab?
 • Hvordan har filmens instruktør båret sig ad med at formidle dette budskab?
 • Se klippet hvor filmens instruktør Lasse Lau fortæller om hvad han havde på hjerte med denne film. Hvordan passer hans beskrivelse til din beskrivelse af filmens budskab?

 

spacersmall
opgave6remediering

Opgave 6 - Remediering

En remediering er når et produkt omformes fra et medie til et andet, fx når en roman filmatiseres eller en film bliver til et computerspil.

 • Skriv et digt på baggrund af filmen.
 • Analyser hinandens remedieringer to og to ved at bruge dette responsark.

 

spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
hge@sumut.dk