M
opgave1forestillinger

Opgave 1 - Forestillinger

 • Brug 5 minutter på at skrive de forestillinger du har om grønlændere ned. Diskuter bagefter med din sidemakker følgende spørgsmål:
  - Hvor har I jeres forestillinger fra?
  - Er der nogle af forestillingerne i filmen som du genkender fra dig selv?
  - Er der tale om fordomme?
  - Tror du dine forestillinger giver et retvisende billede af grønlændere i dag?

Se dette klip fra filmen.

 • Hvilke fordomme om grønlændere kommer til udtryk i klippet?
 • Kommer der også fordomme om danskere til udtryk i filmen?
spacersmall
opgave2praktiskoevelsefilmomfordomme

Opgave 2 - Praktisk øvelse: Film om fordomme

Gå rundt på skolen eller i byen og optog nogle korte interviews med folk om hvordan de opfatter grønlændere. Klip det sammen til en kort film. Se filmene i klassen og diskuter hvilke fordomme om grønlændere I er stødt på. Overvej hvad jeres film siger om folks tendens til at dele verden op i ’os og dem’.

 

spacersmall
opgave3stedet

Opgave 3 - Stedet

Hvor kommer du fra? Det er du sikkert blevet spurgt om mange gange. Det ligger dybt forankret i vores kultur at forbinde mennesker med steder. Men for nogen er det ikke så nemt at svare på det spørgsmål. Mange er flyttet flere gange eller kommer fra en familie med rødder et andet sted. Nogle oplever at de af omgivelser ikke opleves som hørende til det sted som de ellers selv føler sig hjemme.

 • Diskuter i klassen om der er nogen af jer der har oplevet at have svært ved at svare på spørgsmålet: Hvor kommer du fra?
 • Prøv at bruge begreberne fra postkolonialismen til at sætte ord på dette.
 • Hvordan fremstilles Grønland som et sted i filmen?
 • Vil I sige at denne film sammenkæder et sted med en bestemt etnicitet? Eller er der eksempler på hybriditet?

 • Øvelse: Skriv en reflekterende artikel hvor du reflekterer over det at komme fra et bestemt sted eller have tilknytning til/være splittet mellem flere steder. Tag udgangspunkt i dine egne erfaringer.
spacersmall
opgave4interviewmedfilmensinstruktoer

Opgave 4 - Interview med filmens instruktør

Se interviewet med Lykkelænders instruktør Lasse Lau.

 • Hvordan kan med ved hjælp af begrebet ’den anden’ beskrive hans ærinde med filmen?
 • Nævn eksempler fra filmen hvor der tegnes et billede af grønlænderen som ’den anden’.
spacersmall
opgave5filmreferencer

Opgave 5 - Filmreferencer

Flere af scenerne i Lykkelænder refererer til andre film om Grønland. For eksempel er der i dette klip en klar reference til filmen Lysets Hjerte fra 1998 af Rasmus Grønlykke.  I Lysets Hjerte går en ung mand amok og dræber to unge og bagefter sig selv. Hans far der er fordrukken og desillusioneret, tager på en rejse for at komme i kontakt med naturen og sig selv. I en scene i filmen står hans kone og ser efter ham mens hun kalder hans navn: Rasmusi.

I dette klip refereres der både til tv-serien Borgen (2010-2013) , hvor selvsamme skuespiller, Angunnguaq Larsen, spiller Grønlands landsstyreformand Jens Enok Bertelsen, og til filmen Qivitoq – fjeldgængeren (1956)  hvor fangeren Pavia som den første i bygden har købt sig en fiskerbåd for at blive fisker i stedet for fanger. Men på hans første tur har han intet fanget, og de gamle fangere fra bygden griner af ham. Han føler sig så ydmyget at han sejler ud i sin kajak for at blive qivittoq (fjeldgænger).

 • Hvad er betydningen af referencerne til de gamle film og til tv-serien?
 • Hvad forsøger Lykkelænders instruktør at sige med disse scener?
  I en af de sidste scener bryder skuespillerne ud af deres roller og spiller ’sig selv’ og taler om de scener der har medvirket i. Se klippet her.

 • Hvad er det for en film de er i biografen og se? (Hint) Hvorfor tror du instruktøren har valgt at det er denne film de ser.
 • Beskriv hvordan skuespillerne Vivi Nielsen og Angunnguaq Larsen i dette klip beskriver de scener de har medvirket i? Hvad synes de om de film der refereres til?
 • Hvorfor taler de skiftevis dansk og grønlandsk?
 • Hvorfor tror du instruktøren har valgt at skabe denne meta-scene hvor skuespillerne reflekterer over deres medvirken i filmen? (Se faktaboks om meta)
 • Brug begreberne fra postkolonialismen til at analysere denne scene.

 

’Meta’ beskriver når noget reflekterer på niveauet over. For eksempel er meta-data – data om data.

spacersmall
opgave6postkolonialistiskanalyse

Opgave 6 - Postkolonialistisk analyse

Vælg et af disse klip.

 • Hvorfor tror du instruktøren har valgt dette klip?
 • Brug begreberne fra postkolonialismen til at analysere denne scene.

I 2003 hyrede Hjemmestyrets direktør en healer og åndemaner til at rense Hjemmestyrets administrationsbygning for ånde ånder og koloniale tanker. Sagen fremkaldte stor kritik og endte med at direktøren blev fyret. Læs mere her.

Ifølge Lykkelænders instruktør har han valgt denne scene til filmen som en reference til sagen fra 2003. Se klippet.

 • Brug begreberne fra postkolonialismen til at analysere denne scene.

 

spacersmall
opgave7tupilak

Opgave 7 - Tupilak

Læs teksten til Josef Tarrak Petrussens sang Tupilak som er med i Lykkelænder. 

 • Undersøg hvad en tupilak er.
 • Hvem kalder Tarrak for tupilakker?
 • Hvordan kommer forestillingen om ’os og dem’ til udtryk i sangteksten?
 • Diskuter i klassen eller parvis om sangen er udtryk for ’mimicry’. Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Sammenlign sidste vers af Tupilak med teksten til Sumés sang Imigassaq (ildvand).

 

 

 

Lidt hjælp

I sangen refereres der til et ambulanceopkald. Læs mere om denne sag her.

spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
hge@sumut.dk