M
analyserendeartikel

Analyserende artikel

Skriv en analyserende artikel om filmen Lykkelænder.

I din undersøgelse skal du anvende relevante relevante nedslag fra filmen, enten som tidskoder, citater eller screenshots, og særligt fokusere på:

– At analysere og fortolke filmen, herunder hvilken type dokumentarfilm der er tale om, hvilke virkemidler der bruges, og hvordan forholdet mellem grønlændere og danskere beskrives i filmen.

– Perspektivering: At Inddrage et eller flere eksempler fra Julie Edel Hardenbergs fotobog Den stille mangfoldighed. Har I ikke arbejdet med denne bog, så inddrag billedeksempler og citat fra denne præsentation af en udstilling fra bogen.

– Vurdering: At vurdere forholdet mellem dokumentarfilmens indhold og form, herunder brugen af filmiske virkemidler og den måde, repræsentationerne af Grønland og grønlændere iscenesættes på.

– At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din tekst: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

spacersmall
reflekterendeartikel

Reflekterende artikel

Skriv en reflekterende artikel omkring kulturmøder.

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:

– at reflektere over hvordan musikken kan skabe en følelse af fællesskab og fælles identitet. Tag udgangspunkt i filmen Lykkelænder og begreberne kulturel og national identitet, og undersøg hvad der sker når kulturer mødes.

– at skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme der forholder sig til både emnet og til din egen tanke-og skriveproces.

– Inddrag den grønlandske kunstner Pia Arkes værk Uden titel (Put your kamik on your head so everyone can see where you come from), 1993

Omfang af din artikel skal være tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

 

spacersmall
debatterendeartikel

Debatterende artikel

Skriv en debatterende artikel hvor du undersøger fordomme mellem danskere og grønlændere.

I din artikel skal du inddrage filmen Lykkelænder, filmen Mødet med Danmark, artiklen Grønlænderstiv optaget i ordbogen: - Det gør ondt i hjertet fra TV2.dk og tv-indslaget Fordomme om grønlændere fra DR3. 

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og nedslag fra filmen, enten som tidskoder, citater eller screenshots, og at diskutere hvad man kan gøre for at nedbryde fordommene mellem danskere og grønlændere.

Omfang af din tekst: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
hge@sumut.dk