M
opgave1musikkenssprog

Opgave 1 - Musikkens sprog

  • Hvordan beskriver Sumés fans i filmen deres unge dage da de hørte Sumé første gang?

Sumés sangskrivere Malik Høegh og Per Berthelsen var 20 og 17 år da de dannede Sumé.

  • Kan man forestille sig at to unge musikere i dag kunne sætte så meget i gang som Sumé gjorde ifølge denne film?
  • Diskuter i klassen hvordan beskrivelsen af deres ungdom adskiller sig fra jeres egen?

spacersmall
opgave2praktiskoevelseungeogmusik

Opgave 2 - Praktisk øvelse: Unge og musik

  • Optag en film hvor du spørger andre unge på din skole hvilken musik de hører. Spørg dem om de hører de nutidige bands der ligesom Sumé har et politisk budskab og et ønske om forandring. Lytter de til teksterne? Er de inspireret af sangenes budskaber?
  • Vis jeres film for hinanden. Diskuter i klassen, om musik er noget der kan samle jer som generation i et fælles ønske om forandring. Er der et band som flere af jer er inspireret af?
spacersmall
opgave3sangsproget

Opgave 3 - Sangsproget

Sumé var det første grønlandske rockband der indspillede deres sange på grønlandsk.

Se klippet.

  • Hvordan var forholdet mellem de to sprog dansk og grønlandsk i Grønland i 1970’erne ifølge filmen?
  • Hvordan tror du det er det i dag?
  • Hvorfor tror du det føltes så vigtigt for de unge grønlændere i 70’erne at et rockband sang på deres modersmål?
  • Søg på nettet efter grønlandske bands i dag. Hvilket sprog synger de på?

spacersmall
opgave4groenlandskeunge

Opgave 4 - Grønlandske unge

  • Karakteriser ud fra billederne den grønlandske ungdomskultur (fra 70’erne) som portrætteres i denne film.

Foto fra Sume - Lyden af en revolution

Filmen giver også et portræt af mennesker i dag som hver især poserer/går forbi en rød forstærker.

  • Karakteriser ud fra billederne den grønlandske ungdomskultur fra 2014 som portrætteres?
  • Hvordan adskiller dette billede på ungdomskulturen sig fra det historiske portræt.
spacersmall
opgave5ungeogmyndighederne

Opgave 5 - Unge og myndighederne

I dette klip ser man Aqqaluk Lynge der i 70’erne var politisk aktivist og senere blev én af grundlæggerne af partiet Inuit Ataqatigiit (IA), samt Sumés forsanger Malik Høegh.

  • Hvordan beskriver de forholdet mellem myndighederne og de unge grønlændere i 70’erne?
  • Prøv at sammenligne det med din egen generation. Er det også sådan du oplever det i dag?
spacersmall
opgave6groenlandskebands

Opgave 6 - Grønlandske bands

Se klippet af bandet Uané (her) der fremfører sangen Kalaallit Kunaat (Grønlændere godnat). Ligesom Sumé var Uané et band der beskæftigede sig med Grønlands problemer. Gruppen blev senere til bandet Ikané (dér).

  • Hvordan vil du karakterisere denne sang?
  • Kan man sammenligne denne sang med nogle af Sumés sange. Hvilke ligheder og forskelle er der?
  • Hvorfor tror du instruktøren har valgt at vise denne sang i filmen?

Brødrene Frederik og Christian Elsner fra det grønlandske band Nanook har optrådt med en coverversion af Sumés sang Inuit Nunaat. Se klippet.

  • Hvorfor tror du de har valgt netop dette nummer?
  • Analyser teksten. Hvad er budskabet i sangen set med nutidige briller?
  • Frederik og Christian Elsner er vokset op med dansk som deres modersmål. Alligevel synger de alle deres sange på grønlandsk. Hvorfor tror du det er vigtigt for dem?
  • Søg på nettet om læs om Nanook. Hvor populære er de i Grønland i dag?
spacersmall
opgave7pressebilleder

Opgave 7 - Pressebilleder

Billederne her er brugt til Sumés pressemateriale.

  • Analyser billederne.
  • Hvor er de taget?
  • Hvorfor tror du ikke de er taget i Grønland?
  • Karakteriser det Sumé som portrætteres på billederne?
  • Søg på nettet efter portrætbilleder af andre bands fra starten af 70’erne. Sammenlign disse billeder med Sumés billeder.
spacersmall
opgave8interviewoevelse

Opgave 8 - Interviewøvelse

  • Lav et interview med en af dine bedsteforældre om hvordan musik på virkede hans/hendes ungdom. Prøv at få så mange konkrete detaljer og fortællinger med. Stil mange uddybende spørgsmål. Hvis du ikke kan interviewe en af dine bedsteforældre, så find en anden ældre person eller evt. dine forældre.

Forslag til spørgsmål: Hvilken musik hørte han/hun? Hvilke fællesskaber opstod der omkring denne musik? Var han/hun inspireret af sangenes budskaber? Hvordan? Hvordan påvirkede musikken hans/hendes syn på verden? Gav musikken ham/hende et lyst til at skabe forandring? Gjorde han/hun aktivt noget for at skabe forandring, inspireret af musikken?

spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
skole@sumut.dk