M
opgave1erindringssteder

OPgaver til Lykkelænder

Erindringer

Opgave 1 - Erindringssteder


Lykkelænder har mange eksempler på materielle og immaterielle erindringssteder.

  • Kig på billederne og vælg et eller flere af erindringsstederne fra filmen om analyser dem efter denne model til billedanalyse. 

  • Find eksempler fra filmen på nye erindringssteder om Grønland/grønlændere som filmen forsøger at skabe.
spacersmall
opgave2interviewmedfilmensinstruktoerlasselau

Opgave 2 - Interview med filmens instruktør Lasse Lau

Se klippet.

  • Brug begreberne fra temaet ’Erindringer’ til at sætte ord på instruktørens intention med filmen.
  • Hvad mener han med ’repræsentationskrise’?
  • Hvad mener han med ’privilegeret uvidenhed’?
  • Hvordan bruger han begreberne ’skyld’ og ’nysgerrighed’?
  • Diskuter følgende spørgsmål: Kan man sige at filmen Lykkelænder samlet set formulerer et immaterielt erindringssted? Begrund dit svar.
spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
skole@sumut.dk