M
opgave1individuelleerindringer

Opgaver til Sumé - Lyden af en revolution

Erindringer

Opgave 1 - Individuelle erindringer

Sumés forsanger Malik Høegh og guitarist Per Berthelsen var især de to personer der tegnede Sumé. I klippet beskriver de deres venskab og deres forhold til budskabet i Sumés tekster.

Se klippene.

 • Hvordan erindrer de hver især forskelligt?
 • Hvilket Sumé beskriver de hver især?
 • Ud fra den måde de erindrer på, hvordan vurderer du de hver især forholder sig til spørgsmålet om Grønlands selvstændighed i dag.
spacersmall
opgave2historiebevidsthed

Opgave 2 - Historiebevidsthed

Se klippet.

 • Brug begreberne fra temaet ’Erindring’ til at beskrive dette klip.
 • Hvorfor kan Sumés musik så mange år senere få tårerne frem i øjnene hos Erno Aronsen, bandets tidligere manager?
 • Hvad signalerer han med den løftede knyttede næve?

Se klippet. Klippet er udtryk for en lille historie som i filmen bruges til at fortælle en større.

 • Brug begreberne fra temaet ’Erindring’ til at beskrive dette klip.
 • Hvorfor tror du Sumés forsanger Malik Høegh vælger at fortælle netop denne historie?
 • Hvad symboliserer lysene i København i fortællingen?
 • Diskuter hvorfor I tror netop denne fortælling er taget med i filmen.
 • Overvej hvordan Malik Høeghs erindring er præget af de senere historiske begivenheder i Grønland.
spacersmall
opgave3erindringsfællesskab

Opgave 3 - Erindringsfællesskab

Se klippet. Brug begreberne fra temaet ’Erindring’ til at beskrive dette klip:

 • Hvilket næste skridt mener Lise Hegelund at de blev klar til at tage?
 • Hvilket erindringsfællesskab taler hun om når hun siger ’vi’?
 • Overvej hvordan Lise Hegelunds erindringer er præget af de senere historiske begivenheder i Grønland.
spacersmall
opgave4sangtekst

Opgave 4  - Sangtekst

Læs teksten til Sumés sang Takornartaq/Den fremmede. Brug begreberne fra temaet ’Erindring’ til at beskrive teksten:

 • Hvilke historiske begivenheder refereres der til i sangteksten? Kig evt. i tidslinjen.
 • Beskriv den historiebevidsthed som kommer til udtryk i sangteksten. Hvilke forventninger til fremtiden rummer teksten?
 • Hvilket erindringsfællesskab giver sangen udtryk for?
 • Kan du komme på andre sangtekster som fastholder erindring på tilsvarende måde.
spacersmall
opgave5interviewmedfilmensinstruktoerinuksilishoeegh

Opgave 5 - Interview med filmens instruktør Inuk Silis Høegh

Se klippet.

 • Brug begreberne fra temaet ’Erindring’ til at sætte ord på instruktørens intention med filmen.
 • Hvilket erindringsfællesskab taler han om i forbindelse med sin beskrivelse af sangen Inuit Nunaat?
 • Hvordan beskriver han sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid?
 • Hvilken betydning har det haft for ham at opdage at han selv var med til demonstration i 1970’erne i barnevogn?
 • Diskuter følgende spørgsmål: Kan man sige at filmen Sumé – Lyden af en revolution samlet set formulerer et immaterielt erindringssted? Begrund dit svar.
spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
skole@sumut.dk