M
opgave1sangtekst

Opgave 1 - Sangtekst

Læs teksten til Sumés sang Pivfît Nutât (Nye Tider).

 • Hvordan er sangen udtryk for nationalisme?
 • Hvordan kommer forestillingen om ‘os og dem’ til udtryk i sangteksten?
 • Hvem er ’jeg’, ’de’, ’du’ og ’vi’ i sangen?
spacersmall
opgave2interviewmedforsangermalikhoeegh

Opgave 2- Interview med forsanger Malik Høegh

Se klippene fra DR’s interview med Sumés forsanger Malik Høegh fra DR’s musikprogram Musikhjørnet i 1976.

 • Er Malik Høeghs udtalelser udtryk for en beskrivende eller dynamisk kulturopfattelse eller begge dele?
 • Kan du finde eksempler på brug af os og dem i interviewet?
 • Hvad er, ifølge Malik Høegh, kendetegnende for den grønlandske kultur, og hvordan beskriver han den danske kultur som en modsætning til den grønlandske?
 • Hvilken politisk ideologi ligger til grund for denne forståelse?
spacersmall
opgave3osogdem

Opgave 3 - Os og dem

Se klippet.

 • Hvilken betydning har det ifølge Sakiu Nielsen haft at Sumés medlemmer flyttede til Danmark?
 • Diskuter: Hvorfor bliver man mere bevidst om sin egen kultur når man rejser ud? Kender du det fra dig selv?
spacersmall
opgave4sproget

Opgave 4 - Sproget

Sumé var det første grønlandske rockband der indspillede sange på grønlandsk. Se klippet.

 • Hvordan hænger et lands sprog sammen med den nationale identitetsfølelse?
 • Diskuter: Hvorfor tror du det var så vigtigt for forsanger Malik Høegh at skrive teksterne på grønlandsk?
 • Hvordan var forholdet mellem de to sprog dansk og grønlandsk i Grønland i 1970’erne ifølge filmen? Hvordan tror du det er i dag?
 • Diskuter: Gør Malik Høegh brug af en tilvalgsstrategi eller en stamtavlestrategi i sin argumentation for sprogets betydning?
 • Søg på nettet efter grønlandske bands i dag. Hvilke sprog synger de på?
 • Læs artiklen: Kolonitidens sprogspøgelser får nyt liv i Grønland af Naimah Hussain
  Diskuter sprogets betydning for den nationale identitet i nutidens Grønland. Bring gerne begreberne stamtavlestrategi og tilvalgsstrategi i spil.
spacersmall
opgave5synpåhinanden

Opgave 5 - Syn på hinanden

 • Hvordan fremstilles henholdsvis danskere og grønlændere af de forskellige interviewpersoner i dette klip?
 • Vil du beskrive de forskellige interviewpersoners kulturbegreb som en stamtavlestrategi eller en tilvalgsstrategi?
 • Hvordan karakteriserer de interviewede indirekte deres egen nationale kultur ved at tale om de andres?
 • Hvordan kan de siges at afspejle den tid de er fra (1970’erne)? Ville svaret på spørgsmålet lyde anderledes i dag? Hvordan tror du det ville lyde?
spacersmall
opgave6hjemmestyretogselvstændighed

Opgave 6 - Hjemmestyret og selvstændighed

Sumés mest fremtrædende medlemmer Malik Høegh og Per Berthelsen var ikke enige om grønlandsk selvstændighed – og det var én af grundene til at bandet gik i opløsning.

Se de tre klip.

 • Beskriv Malik og Pers forskellige syn på selvstændighed.
 • Hvordan er deres opfattelse af forholdet mellem nation og nationalstat hver især?

Foto: Susanne Mertz

På Grundlovsdag 1973 samledes unge grønlændere i København til demonstration på Kultorvet i København. Sumé spillede koncert, og to grønlandske politikere holdt tale, Aqqaluk Lynge og Lars-Emil Johansen.

 • Undersøg hvem de to personer der holdet tale, er.
 • Kig på bannerne. Hvilke politiske budskaber havde demonstranterne? Ønskede de en grønlandsk nation eller en grønlandsk nationalstat?
 • Diskuter: Hvordan hang Sumés musik sammen med det politiske ønske om selvstændighed? Hvad tror du kom først – udsprang Sumés musik af et ønske om større grønlandsk selvbestemmelse eller udsprang dette politiske ønske af Sumés musik?
 • Diskuter: Kan musik virke som et springbræt for selvstændighed?
 • Diskuter: Vil du generelt beskrive Sumés musik som nationalistisk.
spacersmall
opgave7groenlandidag

Opgave 7 - Grønland i dag

 • I dag har Grønland selvstyre. Undersøg hvad det vil sige.
 • Hvilke grønlandske sagsområder administreres stadig af Danmark?
 • Undersøg det økonomiske forhold mellem Danmark og Grønland.
 • Diskuter: Hvad skal der til for at Grønland kan blive selvstændigt.
spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
skole@sumut.dk