M
opgave1forældre

Opgave 1 - Forældre

Se klippene.

 • Diskuter Kirstens forældres betydning for hendes alkoholforbrug.
 • Beskriv Kirstens sociale arv – positiv og negativ.
 • Brug Bourdieus begreber til at beskrive Kirstens muligheder for at forbedre sin position samfundet.
 • Diskuter: Hvor vigtige tror I forældrene er for den person Kirsten er. Brug de forskellige identitetsbegreber.
spacersmall
opgave2venner

Opgave 2 - Venner

Se klippene.

 • Diskuter: Hvor vigtige tror I vennerne er for den person Kirsten er? Brug de forskellige identitetsbegreber.
 • Hvilken rolle spiller henholdsvis venner og forældre for Kirstens beslutning om at blive gravid eller vente.
 • Diskuter: Hvor vigtige er dine venner for de valg du træffer?
spacersmall
opgave3droemmenomeneminemkoncert

Opgave 3 - Drømmen om en Eminem-koncert

Se klippet.

 • Brug Giddens’ begreber til at beskrive hvorfor pigerne så gerne vil til Eminem-koncert.
 • Tror du de kommer til at opnå det de drømmer om? Hvorfor/hvorfor ikke?
spacersmall
opgave4alkohol

Opgave 4 - Alkohol

Se klippet.

 • Beskriv alkoholens betydning for Gideons sociale identitet som henholdsvis ung, far og ægtemand.

Se de tre klip.

 • Beskriv alkoholens betydning for Kirsten i forhold til de forskellige identitetsbegreber.
 • Diskuter: Hvad er Gideons og Kirstens muligheder hver især for at ændre ved deres forhold til alkohol?
 • Undersøg hvor højt alkoholforbruget er i Grønland vs. Danmark.
spacersmall
opgave5fremtidsdroemme

Opgave 5 - Fremtidsdrømme

 • Ud fra klippet her og ved hjælp af begreberne socialisering, identitet, habitus og kapital: Kom med bud på hvorfor Kirsten er droppet ud af skolen og arbejder på en fiskefabrik.

Se de to klip.

 • Undersøg hvor mange gymnasiale uddannelser der i Grønland. I hvilke byer ligger de?
 • Hvor langt er der fra Maniitsoq til det nærmeste gymnasium?
 • Hvilke uddannelser kan man tage i Maniitsoq?
 • Diskuter: Hvilke jobmæssige muligheder kan I se for Kirsten hvis hun bliver i Maniitsoq?
 • Undersøg: Hvor høj er arbejdsløsheden i Maniitsoq? Er den højere eller lavere end Grønlands landsgennemsnit? Hvor høj er arbejdsløsheden i din hjemby?

Se klippet. Kig på det skema Kirsten er ved at udarbejde sammen med en studievejleder.

 • Hvordan vil du beskrive det skema som Kirsten er i færd med at tegne?
 • Prøv at tegne dit eget tilsvarende skema for din fremtidsdrøm. Hvordan adskiller dine vilkår sig fra Kirstens? Sammenlign jeres skemaer i grupper.

Relationen mellem studievejlederen og Kirsten er udtryk for det som Giddens kalder sen-modernitet. Hvor man tidligere gjorde som ens forældre sagde, lytter man i dag også til eksperter udefra.

 • Diskuter ved hjælpe af Giddens’ og Bourdieus begreber hvordan samtalen med studievejlederen påvirker Kirstens mulighed for at bryde den negative sociale arv.
 • Læs indledningen til Jens Heinrichs rapport om den grønlandske koncentrationspolitik omkring 1950. 
  Diskuter ud fra begreberne senmodernitet og aftraditionalisering hvad moderniseringen af det grønlandske samfund og koncentrationen af indbyggerne i større byer har af betydning for graden af frihed og utryghed for borgerne i Maniitsoq i dag.

Tip

Kig på sunngu.gl

spacersmall

LEVENDE GRØNLAND

Levende Grønland er skabt i et samarbejde mellem Bullitt Film, Ánorâk Film, Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.

KONTAKT

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6
1152 København K

Ring eller skriv til os på: +45 33 91 12 12
skole@sumut.dk